משניות מסכת סוכה

פרק ג משניות יב - טו

הרב ינון קליין שליט"א

   משנה מסכת סוכה פרק ג


  משנה יב
  בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור.


  משנה יג
  יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ושאר ימות החג אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו.

   

  משנה יד
  רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור מפני שהוציאו ברשות.


  משנה טו
  מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת רבי יהודה אומר בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין קטן היודע לנענע חייב בלולב. 

    

  לשיעור הקודם         לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת סוכה, פרק ג, נענועים, זמן נטילת לולב, נטילת לולב במקדש, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,