משניות מסכת סוכה

פרק ד משניות א - ד

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: לולב, ערבה, הושענא רבא, אתרוג בשבת, הרב ינון קליין, משניות מסכת סוכה, בית מדרש הלכתא,