משניות מסכת שבת פרק י

משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק י


  משנה ה
  המוציא ככר לרשות הרבים חייב הוציאוהו שנים פטורין לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבים ורבי שמעון פוטר המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפילה לו את המת במטה חייב וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ חייב ורבי שמעון פוטר.


  משנה ו
  הנוטל צפרניו זו בזו או בשניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבות התולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטור ורבי שמעון פוטר בזה ובזה.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: מסייע, שניים שעשאוה, משניות מסכת שבת, מלאכת הוצאה, גזיזת ציפורניים בשבת, תלישה בשבת, הלכתא, גבעת אסף,