משניות מסכת שבת פרק יא

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יא


  משנה א
  הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים מרשות הרבים לרשות היחיד חייב מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרין.


  משנה ב
  כיצד שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים המושיט והזורק מזו לזו פטור היו שתיהן בדיוטא אחת המושיט חייב והזורק פטור שכך היתה עבודת הלוים שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים מושיטין הקרשים מזו לזו אבל לא זורקין חולית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה הנוטל מהן והנותן על גבן חייב פחות מכן פטור.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת שבת, זורק מרשות לרשות, מלאכת הוצאה, קלוטה כמי שהונחה, מלאכת המשכן, הלכתא, גבעת אסף, הרב ינון קליין,