משניות מסכת שבת פרק י

משניות ג -ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק י


  משנה ג
  המוציא בין בימינו בין בשמאלו בתוך חיקו או על כתיפו חייב שכן משא בני קהת כלאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפקו באזנו ובשערו ובפונדתו ופיה למטה בין פונדתו לחלוקו ובשפת חלוקו במנעלו בסנדלו פטור שלא הוציא כדרך המוציאין.


  משנה ד
  המתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור לאחריו ובא לו לפניו חייב באמת אמרו האשה החוגרת בסינר בין מלפניה ובין מלאחריה חייבת שכן ראוי להיות חוזר רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין.

   

  לשיעור הקודם        לשיעור הבא

   
תגיות: מלאכת הוצאה, הוצאה בשינוי, משניות מסכת שבת, בית מדרש הלכתא, גבעת אסף,