משניות מסכת שבת פרק י

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק י


  משנה א
  המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב בכל שהוא וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו.

  משנה ב
  המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת קופה שהיא מליאה פירות ונתנה על אסקופה החיצונה אף על פי שרוב הפירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה.

   

  לשיעור הקודם        לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת שבת, מלאכת הוצאה, מוציא לזרע, הלכתא, גבעת אסף,