משניות מסכת סוכה

פרק ד משניות ה - ח

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: ערבה, מזבח, הושענא רבא, סוכות במקדש, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,