משניות מסכת סוכה

פרק א משניות ט - י

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק א


  משנה ט


  המשלשל דפנות מלמעלה למטה אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים פסולה מלמטה למעלה אם גבוה מן הארץ עשרה טפחים כשרה ר' יוסי אומר כשם שמלמטה למעלה עשרה טפחים כך מלמעלה למטה עשרה טפחים הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה:

  משנה י

  בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש מן הכותל לסיכוך ארבע אמות פסולה וכן חצר שהיא מוקפת אכסדרה סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככים בו אם יש תחתיו ארבע אמות פסולה 

   

  לשיעור הקודם          לשיעור הבא
תגיות: משניות, מסכת סוכה, דופן עקומה, לבוד, הרב ינון קליין, הלכתא, גבעת אסף, ,