משניות מסכת סוכה

פרק א משנה יא - פרק ב משנה א

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק א

  משנה יא

  העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין מחצלת קנים גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה ר' אליעזר אומר אחת קטנה ואחת גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה

   

  מסכת סוכה פרק ב

  משנה א

  הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו אמר רבי יהודה נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המטה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר אמר רבי שמעון מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה ואמר להן רבן גמליאל לזקנים ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורין מן הסוכה לפיכך ישן הוא תחת המטה ולפי דרכינו למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: שיחת חולין של תלמידי חכמים, מסכת סוכה, משניות, טבי, רבן גמליאל, עושה סוכתו כמין צריף, לבוד, גג טפח, ישן תחת המיטה בסוכה,