משניות מסכת סוכה

פרק ב משניות ב - ג

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק ב


  משנה ב


  הסומך סוכתו בכרעי המטה כשרה רבי יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה סוכה המדובללת ושצלתה מרובה מחמתה כשירה המעובה כמין בית אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה.


  משנה ג
  העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על גבי גמל כשירה ואין עולין לה ביום טוב שתים באילן ואחת בידי אדם או שתים בידי אדם ואחת באילן כשרה ואין עולין לה ביום טוב שלש בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביום טוב זה הכלל כל שניטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב.

   

  לשיעור הקודם     לשיעור הבא
תגיות: סוכת עראי, סוכה מדובללת, חמתה מרובה מצלתה, סוכה בראש העגלה, סוכה על ספינה, סוכה על אילן, סוכה על גמל, הרב ינון קליין, הלכתא, משניות, מסכת סוכה,