משניות מסכת סוכה

פרק א משניות ז - ח

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק א


  משנה ז

  תקרה שאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומר בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחת מבינתים ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחת מבינתים רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתים ואין מפקפק 

  משנה ח
  המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה החוטט בגדיש לעשות בו סוכה אינה סוכה 

   

   

   

   

   

  לשיעור הקודם    לשיעור הבא
תגיות: מסכת סוכה, משניות, חוטט בגדיש, תעשה ולא מן העשוי, גזירת תקרה, הרב ינון קליין,