משניות מסכת סוכה

פרק א משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

    מסכת סוכה פרק א


  משנה ה

  חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנות


  משנה ו
  מסככין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא יישן תחתיו 

   

   לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: משניות, מסכת סוכה, גזירת תקרה, נסרים, דופן עקומה, לבוד, הרב ינון קליין,