משניות מסכת סוכה

פרק א משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת סוכה פרק א


  משנה ג
  פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס על גבי הקינוף פסולה אבל פורס הוא על גבי נקליטי המטה.

   
  משנה ד
  הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו.

   

  לשיעור הקודם          לשיעור הבא
תגיות: משניות, מסכת סוכה, תעשה ולא מן העשוי, נויי סוכה, גדולו מן הארץ, קינוף, נקליטין, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,