משניות מסכת סוכה

פרק א משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק א


  משנה א
  סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה כל שעשאה קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה. 

  משנה ב
  העושה סוכתו תחת האילן כאלו עשאה בתוך הבית סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה רבי יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשרה.

   

  לשיעור הבא
תגיות: משניות, סוכה, סוכה פרק א, הרב ינון קליין, סוכה ישנה, סוכה גבוהה מ20 אמה, סוכה תחת האילן, סוכה על גבי סוכה, חמתה מרובה מצילתה,