הנחת עירוב וקניית שביתה

שיעורי חזרה וסיכום הלכות עירובין. שיעור 10 סימן תח

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: סימן תח, עירובין, תחומין, יב מיל, אלפיים אמה, שביתה, עירוב תחומין, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף,