משניות מסכת שבת פרק יד

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יד


  משנה א
  שמונה שרצים האמורים בתורה הצדן והחובל בהן חייב ושאר שקצים ורמשים החובל בהן פטור הצדן לצורך חייב שלא לצורך פטור חיה ועוף שברשותו הצדן פטור והחובל בהן חייב.


  משנה ב
  אין עושין הילמי בשבת אבל עושה הוא את מי המלח וטובל בהן פתו ונותן לתוך התבשיל אמר רבי יוסי והלא הוא הילמי בין מרובה ובין מועט ואלו הן מי מלח המותרין נותן שמן בתחלה לתוך המים או לתוך המלח.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת שבת, שמונה שרצים, צידה, הילמי, מי מלח, עיבוד, בישול, חובל, צד, מלאכה שאין צריך לגופה, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא גבעת אסף,