משניות מסכת שבת

פרק א משניות י - יא

הרב ינון קליין שליט"א

   מסכת שבת פרק א


  משנה י
  אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום אין נותנין פת לתנור עם חשכה ולא חררה על גבי גחלים אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום רבי אליעזר אומר כדי שיקרום התחתון שלה.


  משנה יא
  משלשלין את הפסח בתנור עם חשכה ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד ובגבולין כדי שתאחוז האור ברובן רבי יהודה אומר בפחמין כל שהוא 

   

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: חיתוי, סימן רנב, שמא יחתה, הרב ינון קליין, משניות, מסכת שבת, פסח, ,