טבילת קופסאות שימורים וכלים חד פעמיים

'דבר ה' זו הלכה' (שבתקלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  טבילת קופסאות שימורים

  נעסוק בשתי שאלות שהתחדשו בדורות האחרונים.

  שאלה ראשונה נשאלה לגבי קופסת שימורים עשויה פח, ולכן נחשבת 'כלי מתכת'. האם מותר להשתמש בה לאחר פתיחתה ללא טבילה?

  הפוסקים כתבו ששה טעמים להתיר שימוש בקופסאות שימורים ללא טבילה:

  1. הקונה אינו מעוניין בקופסא אלא בתוכנה.
  2. הקופסא אינה נעשית כלי עד הפתיחה, ומכיוון שהפתיחה נעשית על ידי הקונה הכלי נחשב שנעשה ע"י ישראל.
  3. אחרי השימוש משליכים את הכלים ואין תועלת לטבילה.
  4. אין זמן ראוי לטבילה. כשהאוכל בפנים אין אפשרות לטבול, ואחרי שמוציאים את האוכל אין כבר צורך בכלי.
  5. קופסת שימורים איננה כלי סעודה.
  6. אין לחייב לשפוך את תוכן הקופסא לכלי אחר מאחר וזה 'שב ואל תעשה'.

  לכן, למעשה אין חובה לטבול קופסאות שימורים ומותר להשתמש בהם כמו שהם1.

  אם אחרי ריקון הקופסא מתוכנה המקורי, משתמשים בה פעם שניה, יש מקום לחייב טבילה, שכן רבים מהטעמים המפורטים לעיל לא שייכים.

   

  טבילת כלים חד פעמיים

  השאלה השנייה בה נעסוק היא האם חייבים לטבול כלי אלומיניום חד פעמיים.

  בניגוד לקופסת שימורים בה הסכימו כל הפוסקים לפטור מטבילה, בשאלה זו נחלקו הדעות.

  שתי נקודות מחלוקת בשאלה זו: א. האם כלי חד פעמי נחשב כלי? ב. האם שימוש חוזר בכלי חד פעמי משנה את דינו?

  למעשה2:

  דעת החלקת יעקב והמנחת יצחק להקל שלא צריך טבילה כלל. לעומתו, בעל משנה הלכות מחייב בטבילה.

  בעל האגרות משה פסק לחלק: אם אין אפשרות להשתמש יותר מפעמיים שלש, פטור מטבילה, ואם יש אפשרות להשתמש אלא שלא עושים זאת בגלל שהכלי זול, חייב בטבילה.

  דעת החזון עובדיה לחייב טבילה בלי ברכה.

   

  המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורףתגיות: טבילת כלים, חד פעמי, אלומיניום, קופסאות שימורים, ברכה, חזון עובדיה, אגרות משה, חלקת יעקב, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, טבילה, ,