איחול חג שמח / רמאדן כרים לערבי

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: שבוע טוב הרב. האם מותר לאחל לחברים מהעבודה צום קל / רמאדן שמח?

  תשובה: בוקר טוב. מותר לאחל לערבי חג שמח או צם קל.

  הרחבה: בשולחן ערוך יורה דעה (סימן קמח סעיף ט) נפסק: "אסור ליכנס לבית העובד כוכבים ביום חגו וליתן לו שלום מצאו בחוץ מותר אבל יאמר לו בשפה רפה ובכובד ראש".
  הש"ך בס"ק ז כותב שההקפדה היא דווקא במילה שלום או הדומים לה (שלמא), כי זה מזכיר את שמו של הקב"ה.
  ממילא לא מצאנו איסור לומר לגוי חג שמח. בפרט כשלא מדובר בעובדי אלילים ובחג של עבודה זרה (עיין שם סעיף יב, ובש"ך).

  לגבי לא תחנם בזה:
  יש שתי סיבות להקל-
  1. יחסי עבודה והכרות
  2. גוי שלא עובד ע"ז

  להרחבה בסיבות אלו ראה כאן