האם חייבים להסיר מדבקות לפני טבילת כלים?

דבר ה' זו הלכה (שבת קלח:) הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. טבילת כלים דינה ככל טבילה לטהרה, ולכן אסור שתהיה חציצה בין הכלי למים.

  ב. אין להחזיק את הכלי בחזקה, אלא אם כן לפני שמכיס את הכלי למים מרטיב את הידיים.

  ג. לכתחילה יש להסיר כל מדבקה או תווית לפני הטבילה. בדיעבד, אם מדובר במדבקה או תוויות שבעל הכלי לא מקפיד עליה ודרך העולם לא להקפיד עליה, כגון מדבקה לסימון כלי חלבי, המדבקה אינה חוצצת.

   

  א. אופן הטבילה

  טבילת כלים דינה ככל טבילה לטהרה - הטבילה צריכה להיות במי מקווה שיש בהם ארבעים סאה, ואסור שתהיה חציצה בין המים לכלי.

  בשביל שלא תהיה חציצה בין המים לכלי, אין להחזיקו בכוח אלא ברפיון1.

  אם יש חשש שהכלי ייפול וישבר ניתן להחזיק את הכלי בחוזקה בתנאי שירטיב את היד האוחזת בכלי. לדעת הרמ"א יש להרטיבה במים שבמקווה, אך לדעת הט"ז ניתן להרטיבה בכל מים2.

   

  ב. טבילת כלי עם מדבקה

  בכלים רבים מודבקות תוויות עם שם החברה המייצרת או מחיר הכלי.

  מאחר וכבר למדנו שאסור שתהיה חציצה בין מי המקווה לכלי, מובן שקודם הטבילה יש להסיר תוויות אלו ולנקות את הכלי מהדבק.

  תוויות שמכסות רק מיעוט מהכלי והדרך היא לא להקפיד על הימצאותם שם, כגון מדבקה לסימון כלי חלבי ובשרי, אינן חוצצות, אך לכתחילה יש להסירן.

  מדבקות שדרך העולם להקפיד עליהם, כגון מדבקה של מחיר אפילו בצד התחתון של הכלי, חוצצות, אפילו אם בעל הכלי אינו מקפיד.

  על מנת להתיר צריך שהבעלים לא יקפיד ושכך היא דרך העולם3.תגיות: טבילת כלים, חציצה, הלכה שבועית, מדבקות, מקווה, תוויות, בית מדרש גבעת אסף,