דין המסופק היכן עומד בתפילה

דין המסופק היכן עומד בתפילה

כיצד ינהג מי שבאמצע שמונה עשרה מתלבט שאיזה ברכה הוא עומד

הרב ינון קליין שליט"א