כללי הגמרא (21)

פסיקת הלכה באיכא דאמרי -הלכה כלישנא בתרא

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: כללי הגמרא, איכא דאמרי, הלכה כלישנא בתרא, רא"ש, רי"ף, תוס', רש"י, גאונים, איבעית אימא, הרב ינון קליין, ביתמדרש גבעת אסף, קניין תורה, הלכתא,