משניות מסכת שבת פרק יא

משניןת ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יא


  משנה ג
  הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ הזורק בארץ ארבע אמות חייב זרק לתוך ארבע אמות ונתגלגל חוץ לארבע אמות פטור חוץ לארבע אמות ונתגלגל לתוך ארבע אמות חייב.

   
  משנה ד
  הזורק בים ארבע אמות פטור אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו הזורק לתוכו ארבע אמות חייב וכמה הוא רקק מים פחות מעשרה טפחים רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו הזורק בתוכו ארבע אמות חייב.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: כרמלית, הוצאה בים, העברה מספינה לספינה, משניות מסכת שבת, הלכתא, גבעת אסף, ,