משניות מסכת שבת פרק ט

משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ט


  משנה ג
  מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה שנאמר (שמות יט) היו נכונים לשלשת ימים מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר (בראשית לד) ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח שנאמר (ישעיה א) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.


  משנה ד
  מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפורים אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (תהלים קט) ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו.

   

  לשיעור הקודם     לשיעור הבא