משניות מסכת שבת פרק ו

משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ו


  משנה ג
  לא תצא אשה במחט הנקובה ולא בטבעת שיש עליה חותם ולא בכוליאר ולא בכובלת ולא בצלוחית של פלייטון ואם יצתה חייבת חטאת דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין בכובלת ובצלוחית של פלייטון.

   
  משנה ד
  לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח ואם יצא חייב חטאת רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו וחכמים אומרים אינן אלא לגנאי שנאמר (ישעיה ב') וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה בירית טהורה ויוצאין בה בשבת כבלים טמאין ואין יוצאין בהם בשבת.

   

  לשיעור הקודם           לשיעור הבא
תגיות: הוצאה, משוי, תכשיט, דרך הוצאה, לא ישא גוי אל גוי חרב, משנה, מסכת שבת, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף, מחט נקובה, צלוחית של פלייטון, קשת, תריס, אלה, רומח, נשיאת נשק בשבת,