משניות מסכת שבת פרק ו

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

   מסכת שבת פרק ו


  משנה א
  במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועות שבראשה ולא תטבול בהן עד שתרפם ולא בטוטפת ולא בסנבוטין בזמן שאינן תפורין ולא בכבול לרשות הרבים ולא בעיר של זהב ולא בקטלא ולא בנזמים ולא בטבעת שאין עליה חותם ולא במחט שאינה נקובה ואם יצאת אינה חייבת חטאת.

   
  משנה ב
  לא יצא האיש בסנדל המסומר ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה ולא בתפילין ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה ולא בשריון ולא בקסדא ולא במגפיים ואם יצא אינו חייב חטאת.

   

   

   

  לשיעור הקודם               לשיעור הבא
תגיות: מסכת שבת, תכשיט, משאוי, סימן שא, ירושלים של זהב, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, פולמוס של טיטוס, כולל גבעת אסף,