משניות מסכת שבת פרק ה

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

    מסכת שבת פרק ה


  משנה א
  במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה יוצא הגמל באפסר ונאקה בחטם ולובדקיס בפרומביא וסוס בשיר וכל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר ומזין עליהם וטובלין במקומן.


  משנה ב
  חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה לו זכרים יוצאין לבובין רחלות יוצאות שחוזות כבולות וכבונות העזים יוצאות צרורות רבי יוסי אוסר בכולן חוץ מן הרחלין הכבונות רבי יהודה אומר עזים יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלב.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: יציאה בשבת, שביתת בהמות, עשה שהזמן גרמא, כבונות, כבולות, לבובין, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף, הרב ינון קליין,