משניות מסכת שבת פרק ג

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ג


  משנה א
  כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר ב"ש אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין. 

  משנה ב
  תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא הרי זה ככיריים בגפת ובעצים הרי הוא כתנור.

   

   

   

  לשיעור הקודם        לשיעור הבא
תגיות: משניות שבת, שבת פרק ג, גרוף וקטום, חנניה וחכמים, כירה, קש וגבבא, גפת ועצים, בית מדרש הלכתא, הרב ינון קליין, כולל גבעת אסף,