משניות מסכת שבת פרק ב

משניות ה - ז

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ב


  משנה ה
  המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני עובדי כוכבים מפני לסטים מפני רוח רעה ואם בשביל (ונ"א מפני) החולה שיישן פטור כחס על הנר כחס על השמן כחס על הפתילה חייב ורבי יוסי פוטר בכולן חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם.


  משנה ו
  על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר.


  משנה ז
  שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר ספק חשכה ספק אין חשכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים ואין מדליקין את הנרות אבל מעשרין את הדמאי ומערבין וטומנין את החמין.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת שבת, הדלקת נרות, חלה, עירוב, בין השמשות, מלאכה שאין צריך לגופה,