משניות מסכת שבת פרק ב

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק ב


  משנה א

  במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין לא בלכש ולא בחוסן ולא בכלך ולא בפתילת האידן ולא בפתילת המדבר ולא בירוקה שעל פני המים ולא בזפת ולא בשעוה ולא בשמן קיק ולא בשמן שריפה ולא באליה ולא בחלב נחום המדי אומר מדליקין בחלב מבושל וחכמים אומרים אחד מבושל אחד שאינו מבושל אין מדליקין בו.

   
  משנה ב
  אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת וחכמים מתירין בכל השמנים בשמן שומשמין בשמן אגוזים בשמן צנונות בשמן דגים בשמן פקועות בעטרן ובנפט רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת שבת, במה מדליקין, פסול שמנים, פסול פתילות, הדלקה משום כבוד שבת, הדלקה משום עונג שבת, בית מדרש הלכתא, הרב ינון קליין,