משניות מסכת שבת

פרק א משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק א


  משנה ה
  בית שמאי אומרים אין שורין דיו וסממנים וכרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום ובית הלל מתירין.


  משנה ו
  בית שמאי אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין ובית הלל מתירין בית שמאי אומרים אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום ובית הלל מתירין.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא

   
תגיות: מסכת שבת, שביתת כלים, בית שמאי, בית הלל, בית מדרש הלכתא, הרב ינון קליין,