בניית מחיצה ואהל בשבת

המשך- שיעור 2

הרב גיורא ברנר שליט"א