בניית מחיצה בשבת

במחלוקת הראשונים בדין זה

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: מחיצה מתרת, סימן שטו, רש"י, ר"ת, הרב גיורא ברנר, בית מדרש הלכתא, הלכות שבת, מלאכת בונה,