משניות מסכת סוכה

פרק ג משניות ז - ח

הרב ינון קליין שליט"א

   משנה מסכת סוכה פרק ג


  משנה ז
  שיעור אתרוג הקטן רבי מאיר אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו.

   
  משנה ח
  אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אפילו במשיחה אמר רבי מאיר מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב אמרו לו במינו היו אוגדין אותו מלמטה 

   

    

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת סוכה, בל תוסיף, אגד לולב, הרב ינון קליין, שיעור אתרוג, ארבעת המינים, בית מדרש הלכתא,