משניות מסכת סוכה

פרק ג משניות ב - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק ג


  משנה ב
  הדס הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובות מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין ביום טוב.


  משנה ג
  ערבה גזולה ויבשה פסולה של אשירה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה נפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה ושנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה.


  משנה ד
  רבי ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: מסכת סוכה, הדס, ערבה, ערבי נחל, כמה הדסים, כמה ערבות, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, ,