משניות מסכת סוכה

פרק ב משנה ט - פרק ג משנה א

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת סוכה פרק ב


  משנה ט
  כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו.

   

  משנה מסכת סוכה פרק ג


  משנה א
  לולב הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה ציני הר הברזל כשירות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר.

   

  לשיעור הקודם        לשיעור הבא
תגיות: גשם בסוכה, לולב הגזול, מצוה הבאה בעבירה, כתותי מכתת שיעוריה, שיעור לולב, הרב ינון קליין, משניות מסכת סוכה, בית מדרש הלכתא,