משניות מסכת סוכה

פרק ב משניות ד - ה

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת סוכה פרק ב


  משנה ד

  העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה.

  משנה ה
  מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו.

   

   

   

   

   

  לשיעור הקודם        לשיעור הבא
תגיות: סוכה בין האילנות, הפטורים מהסוכה, העוסק במצוה פטור מן המצוה, משניות מסכת סוכה, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,