פרשת בשלח - הכנות לשבת

הכנות לשבת | מצוה לטרוח לכבוד שבת | אפיית חלות לשבת

הרב ינון קליין שליט"א

  "וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ וְהָיָה מִשְׁנֶה עַל אֲשֶׁר יִלְקְטוּ יוֹם יוֹם" (טז ה)

  אמר רב חסדא: לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו לאלתר (שבת קיז ב)

   

   

  א. הכנות לשבת

  נאמר בתורה (שמות טז ה): "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו". ולמדו רבותינו מפסוק זה שחובה לקום מוקדם בבוקר יום שישי על מנת להכין את צורכי השבת1.

  נחלקו הפוסקים האם יש להקדים את ההכנה לשבת לתפילת שחרית וקריאת שמע, או שהתפילה קודמת. להלכה נפסק שהתפילה קודמת אלא אם כן לא ימצא מה לקנות אחר כך (דבר שלא מצוי בימינו כלל)2.

  מצווה זו יש לקיים בשמחה. שכן דרשו חז"ל שהמילה 'והיה' מורה על שמחה. בדומה לזה למדנו בגמרא שצריך להיות בנחת בערב שבת3.

   

  ב. מצווה לטרוח לכבוד שבת

  כתב הרמב"ם: "אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית חייב לעשות דברים שהן לצורך השבת בגופו שזה הוא כבודו".

  וכך מצאנו אצל חכמינו ז"ל, "מהם מי שהיה מפצל העצים לבשל בהן, ומהן מי שהיה מבשל או מולח בשר או גודל פתילות או מדליק נרות, ומהן מי שהיה יוצא וקונה דברים שהן לצורך השבת ממאכל ומשקה אף על פי שאין דרכו בכך" (לשון הרמב"ם).

  וזכות גדולה היא לאדם לטרוח בכבוד שבת וכל המרבה בדבר זה הרי זה משובח4.

   

  ג. אפיית חלות לכבוד שבת

  כתב רמ"א "נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויו"ט, והוא מכבוד שבת ויו"ט, ואין לשנות5"

  למנהג זה הובאו כמה טעמים6:

  1. כבוד שבת, כלשון הרמ"א.
  2. בירושלמי מובא ששלש מצוות נמסרו לנשים, על מנת לכפר על חטאה של חוה, אחת מהן היא מצוות הפרשת חלה.
  3. זכר ללחם הפנים שהיה נאפה בערב שבת

  בימינו7, רבים קונים חלות ממאפייה ונחלקו הפוסקים האם ראוי לעשות כך. הביאור הלכה כתב "ובעו"ה היום התחילו איזה נשים להשבית המנהג ההוא ולוקחין מן האופה ולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה כבוד שבת". מאידך בשו"ת אור לציון כתוב שמותר לכתחילה לקנות מהאופה ואין בזה שום חסרון.

  ונתנו טעם לדברי האור לציון, שמאחר ובזמנינו האופים מכינים חלות מיוחדות לכבוד שבת, אין חובה לאפות דווקא בבית, כי ההבדל בין שבת ליום חול ניכר. אך המשנה הלכות דחה זאת והעלה שיש לאפות חלות בבית גם כיום.תגיות: הכנות לשבת, פרשת בשלח, והכינו את אשר יביאו, אפיית חלות לשבת, מצוה לטרוח לשבת, הלכתא, הרב ינון קליין,