דיני מחיצה (2)

שיעורי סיכום וחזרה הלכות עירובין- שיעור 8. סימן שסב סע' ח - יב

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: סימן שסב, מחיצה, קרפף, הוקף לבית דירה, טלטול מרשות לרשות, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, שבת, הוצאה, טלטול,