מקום הנחת תפילין של יד

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. מקום הנחת תפילין של יד- ביד ימין, שתי אצבעות מעל המרפק כשהיד מקופלת ב90 מעלות, מוטה מעט לכיוון הגוף.

  ב. הניח את התפילין לא במקום- יש אופנים בהם עליו לשוב ולברך ויש אופנים בהם די בסידור התפילין במקום ללא ברכה.

   

  א. מקום הנחת תפילין של יד

  מקום הנחת תפילין של יד- על יד שמאל (פרט לאטר שמניח בימין, הגדרת אטר לעניין זה תבואר בהלכה שבועית שבוע הבא). לפי שכתוב "וקשרתם לאות על ידך", ויד היא שמאל, שנאמר: "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמיים". ועוד, נאמר וקשרתם ונאמר וכתבתם, מכאן שהקשירה מתבצעת ביד בה כותבים, וממילא ההנחה היא בשמאל כדי שיקשור בימין. ועוד פירשו חז"ל את המילה 'ידך'- יד כהה, דהיינו שמאל1.

  מקום ההנחה ביד- שתי אצבעות מעל המרפק כאשר היד מקופלת ב900 ועד אמצע הזרוע (כלומר החלק שבין המרפק לבית השחי). לדעת הגר"א מקום ההנחה הוא בכל השריר ואפילו מעל חצי הזרוע2.

  הטיית התפילין- את התפילין יש להטות מעט לצד הגוף כדי שיהיו מכוונים כנגד הלב3.

  מקום הקשר וההידוק- שני מנהגים במקום ההידוק בהנחת תפילין. למנהג אשכנז גם הקשר וגם ההידוק בחלק הפנימי של היד, לצד הלב. למנהג ספרד והפוסקים כשו"ע הקשר בצד הפנימי של היד, אך ההידוק בצד החיצוני4.

   

  ב. הנחה לא במקום

  הניח את התפילין למטה מהמקום בו צריכות להיות מונחות, ואפילו חלקן למטה- לא יצא ידי חובה וחייב לסדרן במקום ולברך שנית.

  הניח את התפילין למעלה מחצי הזרוע באופן שכולן על השריר- צריך לסדרן שיהיו למטה מחצי הזרוע. לדעת השו"ע יברך שנית ולדעת רמ"א לא יברך שנית.

  הניח את התפילין למעלה מחצי הזרוע באופן שחלקן מעל השריר- צריך לסדרן שיהיו למטה מחצי הזרוע ויברך שנית.תגיות: תפילין של יד, מקום הנחת תפילין של יד, הלכה שבועית, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, תפילין כנגד הלב, קובד"ו, שובק"ו, וקשרתם לאות על ידך, יד כהה, אטר, סימן כז,