הגדרת רשות היחיד (1)

הגדרת רשות היחיד (1)

מחלוקת הראשונים כמה מחיצות לרשות היחיד- שיעור ראשון

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: רשות היחיד, רשות הרבים, הרב גיורא ברנר שליט"א, בית מדרש גבעת אסף, הלכות עירוב, סימן שמה, סימן שסג,