בשר וחלב במקרר, אכילת בשר וחלב באותו שולחן

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  א. להניח מוצרי חלב ומוצרי בשר, אחד ליד השני במקרר.

  חז"ל אסרו להעלות בשר וחלב על אותו שלחן מאחר וחששו שיבואו לאוכלו יחד.

  אולם לא אסרו אלא בשלחן שבו סועדים, אבל בשלחן שעליו מסדרים את המאכלים או בשיש, לא אסרו להניח אחד ליד השני מאכלי חלב ובשר1.

  לכן מעיקר הדין מותר להניח במקרר מוצרי בשר וחלב אחד ליד השני. אם נזהרים שלא ייפול שום דבר מאחד לשני.

  אמנם לדעת הרמ"א טוב להחמיר בזה לכתחילה כששני הכלים מגולים, אבל אם אחד מהם מכוסה מותר, ואף לשיטת המקלים ראוי שאחד הכלים יהיה מכוסה2.

   

  ב. אכילת חלבי ובשרי באותו שלחן.

  כאמור לעיל חז"ל אסרו להעלות בשר וחלב על אותו שלחן.

  באיסור זה נכלל גם בשר עוף למרות שמדאורייתא מותר לאוכלו עם חלב ורק מדרבנן אסור3.

  אמנם, איסור זה נאמר דווקא בשני אנשים שמכירים אחד את השני, שאז יש לחשוש שיבואו לקחת אחד מהשני ולאכול בשרי וחלבי יחד.

  אבל בשני אנשים שלא מכירים אחד את השני, אין חשש שהאחד ייקח מצלחת השני ויאכל, לכן מותר במקרה זה לאכול יחד על אותו שלחן בשר וחלב4.

  ואף כאשר מכירים אחד את השני מצאנו כמה היתרים5:

  - מפה נפרדת: כשכל אחד אוכל על מפה משלו או מגש משלו, מותר.

  - פת שלמה: אם מניחים על השלחן פת שלמה ולא אוכלים ממנה, מותר.

  - כלי שלא רגילים להניח בשלחן: אם מניחים על השלחן כלי שבדרך כלל לא מניחים אותו שם, מותר. אמנם בזה נחלקו רמ"א והש"ך. לדעת רמ"א אף אם משתמשים בכלי, כגון קנקנן מלא מים שמוזגים ממנו, מותר. אולם דעת הש"ך היא שאם משתמשים בכלי אסור.

  - שלחן גדול: אם השלחן גדול כל כך שכאשר יושבים בשני צדדיו לא מגיעים אחד לשני בהושטת יד, מותר כאשר יושבים משני צדדיו.

   

  [המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורף]תגיות: בשר בחלב, היכר, מקרר, וסעדו לבכם, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, מפה, קנקן, עוף בחלב, ,