תענית בכורות, עריכת שלחן הסדר

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  סיום מסכת במקום תענית בכורות

  בערב פסח צריכים הבכורות להתענות זכר לנס הצלתם ממכת בכורות במצרים.

  אולם רבים נהגו לפטור עצמם מתענית זו על ידי השתתפות בסעודת סיום מסכת, שהיא סעודת מצוה1.

  הפוסקים חלוקים האם הנהגה זו טובה ונכונה. פוסקים רבים כתבו שמאחר וירדה חולשה לעולם ואם יתענו הבכורים בערב פסח יקשה עליהם לקיים את מצוות ליל הסדר כסדרן, אפשר להקל ולהשתתף בסעודת סיום מסכת ובכך להפטר מהתענית.

  מאידך טענו רבים שקולא זו היא "שלא על פי הוראת חכמים" (לשון שו"ת תשובה מאהבה).

  למעשה בימינו רבים מאוד אינם מתענים אלא סומכים על המקלים ויש על מה לסמוך. אך נראה שמי שיכול להתענות והדבר לא יפריע לו לקיים את מצוות החג, ראוי שיתענה, כפי הוראת מרן הגראי"ה קוק זי"ע2.

   

  עריכת שלחן הסדר

  את שלחן הסדר יש לערוך מבעוד יום משני טעמים. ראשית מאחר ועיקר עניינו של הסדר הוא 'והגדת לבנך' יש למהר ולהזדרז על מנת שהילדים לא יהיו עייפים ויוכלו להתרכז, עריכת השלחן מבעוד יום חוסכת זמן. שנית, באופן זה אנו מראים שאנו בני חורין, שכך דרכם של בני חורין- שלחנם ערוך זמן רב לפני סעודתם3.

  על השלחן יש להניח את הכלים הנאים ביותר, זכר ליציאת מצרים בה נתן לו ה' יתברך כלי כסף וכלי זהב משלל המצרים.

  את מקום הישיבה יש לסדר בכרים וכסתות באופן שיהיה נוח לשבת ולהסב שם כדרך בני חורין4.תגיות: ליל הסדר, תענית בכורות, תענית בכורים, שלחן ליל הסדר, הלכה שבועית, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף,