חיוב נשים במקרא מגילה

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  א. חיוב נשים בקריאת מגילה

  כלל מפורסם- מצוות עשה שהזמן גרמן נשים פטורות. אף על פי כן, במצוות פורים חייבות. טעם החיוב הוא לפי 'שאף הן היו באותו הנס', בשתי אופנים: גם עליהן נגזר 'להשמיד להרוג ולאבד' ועוד שהנס נעשה על ידי אסתר המלכה1.

  לכן אישה חייבת במקרא מגילה. אלא שנחלקו הפוסקים האם היא חייבת לקרוא או שחייבת רק לשמוע. המשמעות המעשית של המחלוקת היא האם אישה יכולה לקרוא לעצמה או שהיא חייבת דווקא לשמוע מגבר.

  להלכה נוקט המשנה ברורה שלכתחילה אין לה לקרוא לעצמה אלא צריכה לשמוע מגבר. אך במקרה בו אין מי שיקרא לה, תקרא היא לעצמה ותברך 'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לשמע מקרא מגילה'2.

   

  ב. האם עדיף לנשים לקרוא את המגילה בבית או בבית הכנסת?

  "צריך לקרותה כולה" כך פסק השו"ע. כלומר, לקורא יש חובה לקרוא את כל המגלה ולא להשמיט אף מילה, לשומע יש חובה להתרכז היטב, להקשיב ולא לפספס אף מילה.

  לכן כתב המשנה ברורה על נשים שהולכות לשמוע את הקריאה בבית הכנסת- "צריך עיון... דאי אפשר לשמוע שם כדין". וממילא "צריך האיש לקרותה בביתו" (עבור אשתו)3.

  אכן, נראה שהכל תלוי במציאות. בבתי כנסת בהם עזרת הנשים בנויה באופן שניתן לשמוע ממנה בקלות את הקריאה ואין ילדים שמרעישים, ודאי אפשר לבוא לבית הכנסת. בבתי כנסת בהם קשה יותר לשמוע את הקריאה, עדיף לקרוא בבית או לחילופין לארגן בעל קורא שיקרא קריאה לנשים בלבד אחרי הקריאה לגברים.