כללים לקניית אתרוג

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

אברכי בית מדרש גבעת אסף

  בס"ד

   

  קניית ארבעת המינים

  לפני שניגשים לקנות את ארבעת המינים יש להכיר כמה מושגים חשובים.

  1. בארבעת המינים יש שלשה סוגי פסול: הראשון פסול 'בעצם', כגון מורכב או הדס שאינו משולש וכד'. סוג הפסול השני הוא פסול 'הדר', כגון שיש באתרוג נקודות שחורות או לולב שנקטם ראשו וכדומה. הפסול השלישי הוא 'חסרון בלקיחה תמה', כגון שחסר חלק מהאתרוג וכדומה.

  פסול 'בעצם'- אין יוצאים בו ידי חובה כלל כל ימי החג.

  פסול 'הדר'- לדעת השו"ע פסול ביום הראשון לדעת רמ"א פסול כל ימי החג.

  חסרון בלקיחה תמה- לכו"ע אינו אסור אלא ביום הראשון, אולם ראוי להדר בלקיחה תמה גם בשאר הימים1.

  1. הידור מצווה עד שליש: הגמרא למדה מן הפסוק "זה אלי ואנוהו" שיש מצוה להתנאות לפני הקב"ה בקיום המצוות. כיצד? מצא אתרוג נאה וכשר ואח"כ מצא אחר נאה יותר, אם ההפרש במחיר ביניהם הוא עד שליש ממחיר הראשון צריך לקנות את השני2.

   

  כיצד קונים אתרוג?

  כללים לקניית אתרוג.

  הקדמה: מטבע הדברים במסגרת ההלכה שבועית לא ניתן להקיף את כל הפרטים בהלכות ארבעת המינים, לכן נביא להלן את הכללים הבסיסיים ביותר בהם ניתן להיעזר על מנת לקנות אתרוג כשר ומהודר.

  הכלל החשוב ביותר הוא- שאלת רב. ברוב שווקי ארבעת המינים נמצאים רבנים משיבים המכירים את הלכות ארבעת המינים, ראוי ורצוי לשאול אותם גם לגבי כשרות ארבעת המינים וגם לגבי רמת ההידור.

  להלן רשימת כללים לקניית אתרוג.

  1. על האתרוג להיות טרי- אתרוג שאינו טרי עלול להיות יבש [פסול הדר]. אתרוגים משנה שעברה שנשמרו במקררים, לדעת האגרות משה, אסורים. לדעת הבאר משה, שבט הלוי ואז נדברו כשרים אם הם עדיין לחים3.
  2. שינוי מראה בשליש העליון של האתרוג- פוסל את האתרוג. שינוי מראה כולל נקודות שחורות ולבנות הנראות בעין ממרחק נטילה4.
  3. שימוש בזכוכית מגדלת- לאור האמור לעיל שהשינוי צריך שיראה בעין, השימוש בזכוכית מגדלת הוא רק על מנת לבדוק שינוי מראה כאשר יש ספק, כלומר שבעין נראה שיש שינוי מראה אולם זה לא ודאי, אז משתמשים בזכוכית מגדלת. אין צורך לחפש שינוי מראה עם זכוכית מגדלת4.
  4. שיעור ביצה- על האתרוג להיות לפחות בשיעור כביצה, אתרוג קטן משיעור זה פסול5.
  5. עשוי כמגדל- כלומר רחב בבסיס (קרוב לעוקץ) וצר למעלה (בפיטם), אתרוג שצורתו כשל כדור, פסול6.
  6. פיטם- אתרוג שהיה לו פיטם ונפל נפסל. אתרוג שלא היה לו פיטם מלכתחילה, כשר7.

  [המספרים מפנים לדף מקורות והערות המצורף]