שיעורים עבור התגית: הלכתא

כללי הגמרא (27)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות זלזול בחז"ל

היחס לחכמת הגויים (ב)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטת מהר"ל מפראג. שיעור 10 בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים

הרב ינון קליין שליט"א

היחס לחכמת הגויים (א)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטות הראשונים בביאור גזירת לימוד חכמת יוונית. שיעור תשיעי בסדרת שיעורי אמונה.

ברכה ללא אשר קדשנו במצותיו וצונו

הרב ינון קליין שליט"א

תפילת הדרך

הרב ינון קליין שליט"א

אכילה ושתייה בבית כנסת

הרב גיורא ברנר שליט"א

חנוכה - בין שמיים לארץ

הרב ינון קליין שליט"א

והדליקו נרות בחצרות קדשך

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שמיני בסדרת שיעורי אמונה

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב נהוראי יוסף אוחנה שליט"א

זמן הדלקת נרות חנוכה במוצ"ש, שיטת ר"ת בזמני היום

שליחות להדלקת נר חנוכה

הרב גיורא ברנר שליט"א

חנוכה - על הניסים

הרב ארל'ה הראל שליט"א

למה מברכים על הניסים בחנוכה. שיעור שישי בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

כללי הגמרא (26)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות זרים בתלמוד

מצוות צריכות כוונה - גדר הכוונה בתפילה

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור ליום הזכרון לגרי"מ חרל"פ

על מה מודים בחנוכה?

הרב ארל'ה הראל שליט"א

למה תקנו הלל והודאה על נס שנעשה לצורך מצוה? הסבר המהר"ל מפראג והגרש"ז. שיעור חמישי בסדרת שיעורי...

כללי הגמרא (25)

הרב ינון קליין שליט"א

מחלוקת תלמידים (ב) | הא דידיה הא דרביה

    עמוד מתוך 11    >>
סך הכל: 174 תכנים