דיני בניית הסוכה. ברכת שהחיינו על בניית סוכה

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

   

  עיקרי ההלכות

  א. בברכת שהחיינו בקידוש בסוכות, אנו מכוונים גם על מצוות הסוכה וגם על החג.

  ב. ראוי לבנות סוכה בעלת ארבע דפנות. גם הבונים סוכה 'קלה' והכשר הדפנות הוא ב'לבוד'- ראוי שימתחו רצועות על כל הדפנות, מלבד פתח הסוכה.

  ג. אסור לבנות את הסוכה במקום בו יש ריח רע. יש לבנות את הסוכה באופן בו יוכל לאכול בה ולישון בה בנוחות.

   

  א. ברכת שהחיינו על הסוכה

  במסכת סוכה נאמר- "העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו", פשט הדברים הוא שיש לברך שהחיינו בעת בניית הסוכה.

  אלא שהבית יוסף כתב בשם המרדכי שבזמנינו המנהג הוא שלא לברך בשעת הבנייה אלא בקידוש בליל יום טוב.

  האחרונים כתבו שלשה טעמים למנהג זה:

  1. מאחר והדין הוא שהבונה לאחרים לא מברך, וכיום מצוי שאדם בונה סוכה לחברו, נהגו להניח את הברכה לשעת הקידוש.
  2. בקידוש יש יותר קבע.
  3. עדיף לברך שהחיינו בזמן קיום המצווה בפועל.

  לכן אין לברך שהחיינו בזמן בניית הסוכה, אלא בקידוש בליל יום טוב והברכה חלה גם על החג וגם על מצוות הסוכה1.

   

  ב. אופן בניית הסוכה ומיקומה

  כידוע על מנת שסוכה תהיה כשרה די בשתי דפנות מלאות ועוד דופן ברוחב טפח. אך, מכיון שיש תנאים נוספים להכשר סוכה שכזו, נהגו להקפיד שהסוכה תהיה בעלת שלשה טפחים לכל הפחות. וכתבו המקובלים שטוב לעשות את הסוכה מארבע דפנות שלמות.

  לכן, גם מי שבונה סוכה 'קלה', בה הכשר הדפנות הוא על ידי סרט (לבוד), ראוי שימתח את הסרט על כל הדפנות, חוץ מהפתח.

  יש לבנות את הדפנות לפני הנחת הסכך.

  אסור לבנות את הסוכה במקום בו יש ריח רע, מאחר ובאופן זה אי אפשר לשבת בה והתורה צוותה 'בסוכות תשבו' דהיינו שהישיבה בסוכה כמו בדירה.

  מטעם זה יש לבנות סוכה בה ניתן לאכול ולישון בנוחות2.

   

  [המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורף]

  להלכה שבועית בעניין כוונב בישיבה בסוכה לחץ כאןתגיות: סוכות, בניית סוכה, שהחיינו, לבוד, ארבע דפנות, קידוש, יום טוב, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף,