משניות מסכת שבת פרק ח

משניות ה - ז

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ח


  משנה ה
  אדמה כחותם המרצופים דברי רבי עקיבא וחכ"א כחותם האיגרות זבל וחול הדק כדי לזבל קלח של כרוב דברי ר"ע וחכמים אומרים כדי לזבל כרישא חול הגס כדי ליתן על מלא כף סיד קנה כדי לעשות קולמוס ואם היה עב או מרוסס כדי לבשל בו ביצה קלה שבביצים טרופה ונתונה באילפס.


  משנה ו
  עצם כדי לעשות תרווד רבי יהודה אומר כדי לעשות ממנו חף זכוכית כדי לגרור בו ראש הכרכר צרור או אבן כדי לזרוק בעוף רבי אליעזר בר יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה.


  משנה ז
  חרס כדי ליתן בין פצים לחבירו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר כדי לחתות בו את האור רבי יוסי אומר כדי לקבל בו רביעית אמר רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר (ישעיה ל) ולא ימצא במכתתו חרס לחתות אש מיקוד אמר לו רבי יוסי משם ראיה (שם /ישעיה ל/) ולחשוף מים מגבא.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא