כללי הגמרא (4)

סדר מסירת התורה ממשה רבינו עד רבי יהודה הנשיא | איסור כתיבת דברים שבעל פה

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: כללי הגמרא, דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרם, דברים שבעל פה אין אתה רשאי לכותבם, ארבע חזרות, לימוד תורה שבעל פה, הרב ינון קליין, רבי יהודה הנשיא, בית מדרש הלכתא,