דיני המחיצה [1]

שיעורי סיכום וחזרה הלכות עירובין. שיעור 7 סימן שסב סע' א - ז

הרב ינון קליין שליט"א